Vedrørende artikel i Berlingske
 
I går udgav Berlingske en artikel om Blågård Skole. Den handler om påbuddene fra arbejdstilsynet og underskuddet fra sidste år. Begge dele er sande og kendte sager for skolebestyrelsen. 

Skolen havde indtil for 1,5 år siden store problemer med tidligere elever, der opsøgte skolen i skoletiden. I et stærkt samarbejde med socialforvaltningen og SSP er den problematik blevet løst. 

Underskuddet har vi skrevet om af flere omgange, og skolebestyrelsen er klar over, hvilke udfordringer det skaber for skolen. Det er vigtigt at understrege, at overforbruget er brugt på varme hænder til elevernes hverdag. Skolebestyrelsen har haft en dialog med det politiske niveau og vil på baggrund af artiklen rette fornyet henvendelse.  

I skolebestyrelsen ser vi en skole med plads til forbedringer, men også en skole der er inde i god udvikling. På trods af de udfordringer, som skolen har været igennem, er vi trygge ved at udviklingen går i den rigtige retning. 

Venlig hilsen

Skolebestyrelsen på Blågård Skole
og
Pia Madsen
skoleleder
 

Indskrivning

Du kan skrive dit barn op til skole og fritidsinstitution

fra mandag den 5. november 2018 til søndag den 25. november 2018.

Du skriver dit barn op på www.kk.dk/skoleindskrivning. Her skal du afgive dit ønske til folkeskole eller om du vælger en privatskole, og om du ønsker en plads til dit barn på fritidsinstitutionen, der er tilknyttet skolen. Du skal bruge din NemID for at kunne skrive dit barn ind. Har du ikke NemID, skal du henvende dig personligt til et af Københavns Kommunes Borgerservicecentre, som kan give dig en NemID og hjælpe dig med indskrivningen.

Skoledistrikt

Er du i tvivl om, hvorvidt dit barn bor i vores skoledistrikt? Så kan du gå ind på www.pasningogskole.kk.dk/skole og indtaste dit barns adresse og se hvilken distriktsskole, dit barn hører til samt hvilken fritidsinstitution, der er tilknyttet skolen.

Profil

Blågård Skole - Skolen for kommunikation og medier, er en folkeskole på indre Nørrebro. Skolen arbejder med forskellige læringsmetoder og har et elevinddragende og dialog baseret læringsmiljø. Lærerne er således optaget af, hvordan eleverne forstår læring.

Vores udgangspunkt er, at eleverne lærer bedst, når de er aktive og kommunikerer om den viden, de tilegner sig. Vi ser det som en vigtig opgave, at bevare og fortsat udvikle elevernes sproglige nysgerrighed og kompetencer.
  
Derfor har Blågård Skole særlig fokus på kommunikation og formidling via forskellige medier. Det kommer til udtryk ved, at alle undervisningsforløb har en formidlingsdimension, hvor eleverne aktivt kommunikerer deres læring gennem forskellige grafiske medier, globale kommunikationsformer og fremvisninger.

Læseklasserækken

Læseklasserækken på Blågård Skole er en del af Københavns Kommunes tilbud til elever med massive vedvarende læse- og skrivevanskeligheder fra 4. klasse til og med 9. klasse. Eleverne kommer fra hele København og har meget forskellige sociale og faglige forudsætninger. 

Afdelingen er en selvstændig enhed. Vi arbejder i to storteam, hvoraf 4., 5. og 6. klasses lærere er et, og 7., 8. og 9. klasses lærere et andet. Hver årgang har en gruppestørrelse på 7-15 elever, hvor de store grupper har to lærer i de fleste timer. 

 

 

 

 

Genoprettende praksis

På Blågård Skole anvender vi Genoprettende Praksis som en måde at møde skoledagens konflikter. Genoprettende praksis er en metode, der fokuserer på at skabe balance i og mellem mennesker, når noget er gået galt mellem dem. Det kan handle om konflikter og alt fra uro i undervisningen til trusler eller mobning i skolegården.

Metoden er baseret på værdier som ligeværd, frivillighed og medbestemmelse. I sådan et miljø trives mennesker bedre, og de er mere tilbøjelige til at bidrage til fælleskabet og regulere egen adfærd i en positiv retning. Fællesskabet er også vigtigt i genoprettende praksis. Fx kan et slagsmål mellem to have påvirket hele årgangen, og det kan derfor være relevant at inddrage alle.